Koszty komornicze

Koszty komornicze

Dokument, jakim jest Ustawa o kosztach komorniczych określa wysokość wydatków, sposób ich obliczania, działania, w wyniku których powstają, a także zwrot, jaki należy się komornikowi za poszczególne czynności związane z wykonywaną przez niego pracą. Na jej podstawie wyznaczane są terminy, możliwość rozłożenia zwrotów na części czy sposób prowadzenia ewidencji należności. Ustawa określa także okoliczności, w których wierzyciel może zostać zwolniony z uiszczenia należności. Zapraszamy do lektury.   Pobierz cennik
Więcej

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Powszechnie prowadzone w sądach różnych instancji postępowania cywilne wiążą się ze ściśle ustalonymi opłatami, które reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Określa ona zasady i tryb pobierania oraz zwrotu opłat sądowych, ich wysokość, a także reguły zwalniania od kosztów sądowych, umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu zapłaty należności. Zapraszamy do szczegółowego […]
Więcej

Opłaty za czynności radców prawnych

Pomoc radców prawnych jest nieoceniona w wielu różnorodnych sprawach sądowych, od postępowań dotyczących ochrony praw autorskich, przez rozwody, po ułaskawienia. Wysokość stawek minimalnych za ich usługi jest zaś precyzyjnie określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. Stawki mogą zależeć na przykład od wartości przedmiotu sprawy, rodzaju postępowania lub gałęzi prawa. Zachęcamy więc do zapoznania się z wykazem opłat […]
Więcej