Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo i reprezentację dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności w zakresie:

  • Doradztwa w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w tym upadłości konsumenckiej lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  • Pomocy prawnej w zakresie przygotowania i składania wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • Reprezentacji Upadłego, Dłużnika lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
  • i restrukturyzacyjnym;
  • Przygotowywania zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
  • Współpracy z Syndykami, zarządcami sądowymi, nadzorcami sądowymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi.
Prawo upadlosciowe i resrukturyzacyjne 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.