Prawo cywilne

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo cywilne

Mamy duże doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu rozmaitych umów potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim. W ramach obsługi oferujemy:

 • Przygotowywanie projektów umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym oraz konsumenckim;
 • Weryfikację, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych;
 • Przygotowywanie projektów ugód;
 • Monitorowanie, jak i czuwanie nad realizacją umów oraz ugód, których stroną jest Klient;
 • Pomoc w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów;
 • Sporządzenie opinii prawnych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego zapewniamy profesjonalne doradztwo i zastępstwo procesowe we wszystkich stadiach postępowań sądowych, w szczególności:

  • w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji w sprawach:
  • o zapłatę;
  • unieważnienia umów;
  • skarga pauliańska,
  • wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
  • odszkodowania za szkody majątkowe,
  • zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe.
 • w postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
 • opracowujemy strategie postępowań, sporządzamy pozwy, apelacje, zażalenia, skargi, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, jak również inne wnioski i pisma procesowe;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.
Prawo cywilne 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.