Wsparcie czynnosci windykacyjnych

W czym możemy Ci pomóc?

Wsparcie czynności windykacyjnych

Nie w każdej sytuacji czynności windykacyjne są możliwe do realizacji. Zbieranie informacji o osobach w zakresie zakreślonym ustawą o detektywach wyłącza niektóre z możliwości realizowanych działań przez windykatorów terenowych, czy też przedstawicieli przedsiębiorcy. W takich działaniach wspieranie czynności windykacyjnych przynosi wymierne rezultaty, skutkujące pozytywnym wynikiem dla Zleceniodawcy, odnalezieniem majątku, osoby, przedmiotu leasingu, przedmiotu przewłaszczenia czy innych, w zależności od oczekiwanego rezultatu. Nasza kancelaria z powodzeniem realizuje współpracę windykatorów z detektywami od lat, notując i w tej części działalności znaczące sukcesy.

Wsparcie czynnosci windykacyjnych 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.