Prawo karne gospodarcze

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria Prawno-Windykacyjna Alfa-Grot Sp. z o.o. zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli. W tym zakresie usługi Kancelarii Prawno-Windykacyjnej Alfa-Grot Sp. z o.o. obejmują:

  • Udzielanie porad prawnych osobom oraz podmiotom gospodarczym w sprawach,
  • w których występują w charakterze pokrzywdzonych;
  • Przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym przed Policją oraz
  • w Prokuraturze;
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych przed sądami wszystkich instancji;
  • Występowanie z wnioskami o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie;
  • Wszelkie inne czynności związane z obroną interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.
Prawo karne gospodarcze 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.