Prawo administracyjne

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo administracyjne

Usługi Kancelarii Prawno-Windykacyjnej Alfa-Grot Sp. z o.o. w tym zakresie obejmują:

  • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • Sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w toczących się postępowaniach,
  • Uzyskanie decyzji administracyjnych;
  • Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami;
  • Reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed wszelkimi sądami, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Prawo administracyjne
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.