Nieruchomości

W czym możemy Ci pomóc?

Nieruchomości

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych na każdym etapie transakcji i inwestycji. Świadczone przez Kancelarię Prawno-Windykacyjnej Alfa-Grot Sp. z o.o. usługi obejmują:

  • Analizy prawne nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie usunięcia negatywnych wyników takich analiz;
  • Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji;
  • Opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości;
  • Opracowywanie umów dzierżawy i najmu;
  • Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych, hipotek oraz obciążeń i praw osób trzecich;
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.
nieruchomosci 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.