Weryfkacja dokumentów

W czym możemy Ci pomóc?

Weryfkacja dokumentów

Zarówno sprawdzanie kontrahentów, jak i weryfikacja złożonych przez nich dokumentów stanowią nierozłączną część procedury bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje przedstawiania dokumentów niezgodnych z ich stanem rzeczywistym, przerabianych, czy też wskazujących na inne niż w rzeczywistości fakty, które mają bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji nawiązania współpracy gospodarczej, udzielenia kredytu kupieckiego, pożyczki, leasingu lub innych form finansowania w obrocie gospodarczym. Pomagamy w weryfikacji prawdziwości danych zawartych w przedkładanych dokumentach. Dokonana analiza posiadanych dokumentów w większości przypadków pomaga w znalezieniu kierunku rozwiązania zaistniałego problemu, weryfikujemy przedstawione dokumenty i proponujemy możliwe kierunki dalszych działań. Proces ten niejednokrotnie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze lub ustrzec przedsiębiorców od nieefektywnych działań egzekucyjnych, czy innych czynności kosztotwórczych, zwłaszcza w sytuacji już zaistniałej straty.

Weryfikacja dokumentow
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.