Windykacja dla Leasingu

ZAKRES USŁUG DEDYKOWANY

DLA FIRM LEASINGOWYCH

Zapewniamy kompleksową obsługę wszelkich spraw zleconych na każdym etapie postępowania windykacyjnego i procesowego. Uczestniczymy w imieniu naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji handlowych oraz w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym. Prowadzimy sprawy naszych Klientów przed Organami Ścigania, Sądami Powszechnymi i Sądem Najwyższym, Organami Administracyjnymi, Sądami Administracyjnymi i Polubownymi.

72336006 m

Od ponad 20 lat z powodzeniem świadczymy usługi windykacyjne dla firm leasingowych, a referencje od naszych Klientów potwierdzają bardzo dobre wyniki i zadowolenie naszych Zleceniodawców. Czerpiemy satysfakcję z wykonywanej pracy, w której bazujemy na przejrzystości i uczciwości, cieszymy się zaufaniem naszych wieloletnich Kontrahentów, co jest dla nas bardzo ważne. oferujemy:

  • Windykację należności oraz przedmiotów finansowania wspieraną przez licencjonowanych detektywów
  • Profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie prowadzenia sprawy
  • Udostępnienie bieżących informacji w sprawie za pośrednictwem autorskich rozwiązań stworzonych na potrzeby naszych klienów

Proponowana koncepcja usługi outsourcingu pozwala Państwu na przekazanie całego procesu obsługi należności wyspecjalizowanemu pomiotowi zewnętrznemu. Wśród korzyści takiego rozwiązania należy wskazać przede wszystkim:

  • wykorzystanie efektu specjalizacji – przygotowany przez nas program outsourcingu należności, pozwala wspólnie ze Zlecającym opracować procedury i mechanizmy poprawiające efektywność działań
  • możliwość koncentracji działań Zlecającego na zarządzaniu sferą podstawową – mając zapewnioną profesjonalną, kompleksową obsługę należności, nie kłopocząc się windykacją, prowadzeniem spraw sądowych, podpisywaniem porozumień, występowaniem o wszczęcie postępowań karnych, obsługą upadłości i likwidacji, odzyskiwaniem przedmiotów zajętych przez komorników na rzecz podmiotów trzecich itd. Zlecający może skupić się na działaniach związanych z optymalnym rozwojem działalności podstawowej.

Rozważając możliwość korzystania z outsourcingu zarządzania należnościami należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty z nim związane, jako koszty obsługi należności mogą być dochodzone od dłużników. Naszym celem jest szczegółowa analiza problemu, ustalenie wszelkich możliwych rozwiązań i zaproponowanie rozwiązania optymalnie najkorzystniejszego. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszego Klienta.

Świadcząc usługi w zakresie windykacji zapewnimy zachowanie poufności wszelkich uzyskanych i nieupublicznionych informacji dotyczących Zleceniodawcy. Zobowiązanie do zachowania poufności jest stałym elementem każdej umowy zawieranej z naszymi klientami. Poufność danych, obok sprawności i skuteczności, jest absolutnym fundamentem świadczonych przez nas usług i czynnikiem niezbędnym w procesie uzyskiwania i utrzymania renomy i pozycji rynkowej. Wypracowane procedury przepływu i dostępu do informacji oraz archiwizacji danych, pozwalają na zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa w tym zakresie.

Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.