Odszkodowania

W czym możemy Ci pomóc?

Odszkodowania

Pomagamy poszkodowanym we wszelkich wypadkach, prowadzimy postępowania przed ubezpieczycielami oraz negocjujemy korzystne ugody, w tym:

  • Odszkodowania komunikacyjne z OC i NNW oraz AC;
  • Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
  • Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych przed Ubezpieczycielem na etapie przedsądowym;
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych.
odszkodowania odszkodowania
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.