Opłaty za czynności radców prawnych

Oplaty za czynnosci radcow prawnych blog

Opłaty za czynności radców prawnych

Pomoc radców prawnych jest nieoceniona w wielu różnorodnych sprawach sądowych, od postępowań dotyczących ochrony praw autorskich, przez rozwody, po ułaskawienia. Wysokość stawek minimalnych za ich usługi jest zaś precyzyjnie określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. Stawki mogą zależeć na przykład od wartości przedmiotu sprawy, rodzaju postępowania lub gałęzi prawa. Zachęcamy więc do zapoznania się z wykazem opłat za czynności radców prawnych.