Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Koszty sadowe w sprawach cywilnych blog

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Powszechnie prowadzone w sądach różnych instancji postępowania cywilne wiążą się ze ściśle ustalonymi opłatami, które reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Określa ona zasady i tryb pobierania oraz zwrotu opłat sądowych, ich wysokość, a także reguły zwalniania od kosztów sądowych, umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu zapłaty należności. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wykazem stawek kosztów sądowych w sprawach cywilnych.