Prawo karne procesowe

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo karne procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, która obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe, do postępowania wykonawczego, a w szczególności:

  • Udzielanie porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych oraz wykroczeniowych;
  • Przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  • Sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych, w tym wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji oraz kasacji karnych;
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym przed Policją oraz w Prokuraturze;
  • Reprezentowanie Klienta przed sądami pierwszej instancji, jak i sądami odwoławczymi oraz Sądem Najwyższym.
Prawo karne procesowe 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.