Weryfikacja kontrahentów

W czym możemy Ci pomóc?

Weryfikacja kontrahentów

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym. Przeniesienie odpowiedzialności na uczciwych przedsiębiorców za dochowanie należytej staranności w kontaktach gospodarczych może nieść za sobą tragiczne gospodarczo skutki. W wyniku zakwestionowania przez Organy Państwowe dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych zarówno z nowymi, jak i z obecnie współpracującymi kontrahentami, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na oszustwo podatkowe, czy innego rodzaju przestępstwo mające wpływ na naliczanie należnych podatków, uczciwy przedsiębiorca może borykać się z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe na równi z podmiotem dokonującym przestępczych działań na szkodę Skarbu Państwa. Weryfikacja kontrahentów, wdrożenie procedur Compliance, wsparcie w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa w zakresie weryfikacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego pozwala prowadzić działalność bez obawy o odpowiedzialność za przestępczy proceder podmiotu należycie do takiego obrotu przygotowanego. Pomagamy wypracować optymalne dla danej branży procedury Compliance, wspierając jednocześnie obrót gospodarczy naszego zleceniodawcy.

weryfikacja kontrahentow 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.