Prawo spółek handlowych

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo spółek handlowych

Kancelaria Prawno-Windykacyjna Alfa-Grot Sp. z o.o. świadczy Klientom biznesowym kompleksową i profesjonalną obsługę prawną we wszystkich sferach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Gwarantujemy wsparcie prawne na każdym etapie działalności gospodarczej w sprawach dotyczących m.in.:

  • Doradztwa prawnego w bieżącej działalności firmy;
  • Przygotowywania i zmiany umów, statutów i regulaminów spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni;
  • Reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych (zakładanie i rejestracja spółek handlowych);
  • Dokonywania zmian w rejestrach spółek;
  • Bieżącej obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych (m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał);
  • Łączenia, przekształcania, podziału i likwidacji spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych;
  • Prowadzenia negocjacji z kontrahentami;
  • Windykacji należności.
Prawo spolek handlowych
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.