Pieczęć prewencyjna

W czym możemy Ci pomóc?

Pieczęć prewencyjna

W ramach kompleksowej obsługi wierzytelności oferujemy pieczęć prewencyjną, która jest istotnym elementem profilaktyki, skutecznie zapobiegającym powstawaniu trudnych należności. Pieczęć prewencyjna to narzędzie, które pozwoli Ci dyscyplinować Państwa klientów do płacenia w terminie. Ma ona postać pieczęci, bądź nadruku na dokumentach używanych w obrocie gospodarczym.

Stosowanie pieczęci prewencyjnej powoduje, że Twoi płatnicy rzetelnej wywiązują się ze swoich zobowiązań.

pieczec prewencyjna 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.