Negocjacje

W czym możemy Ci pomóc?

Negocjacje

Negocjacje to nieodzowny element współczesnego biznesu i w wielu przypadkach klucz do sukcesu. W trudnych ekonomicznie czasach negocjatorzy są często niezbędnym elementem do osiągnięcia porozumienia finansowego pomiędzy poróżnionymi podmiotami. Zastosowanie skutecznych strategii negocjacyjnych w rozmowach o finansach jest ważnym elementem osiągnięcia porozumienia w biznesie.
W tym zakresie proponujemy:
  • tworzenie pomostu pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem przy całkowicie zerwanych stosunkach
  • odbudowanie nici porozumienia
  • wyszukiwanie i pozyskiwanie kredytobiorców i poręczycieli zastępczych
  • negocjacje dotyczące warunków spłaty zadłużenia
  • przygotowywanie i sprawdzanie materiałów do zawarcia ugody
negocjacje - 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.