Negocjacje

W czym możemy Ci pomóc?

Negocjacje

Negocjacje to nieodzowny element współczesnego biznesu i w wielu przypadkach klucz do sukcesu.
W trudnych ekonomicznie czasach negocjatorzy są często niezbędnym elementem do osiągnięcia porozumienia finansowego pomiędzy poróżnionymi podmiotami.
Zastosowanie skutecznych strategii negocjacyjnych w rozmowach o finansach jest ważnym elementem osiągnięcia porozumienia w biznesie.

W tym zakresie proponujemy:

  • tworzenie pomostu pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem przy całkowicie zerwanych stosunkach
  • odbudowanie nici porozumienia
  • wyszukiwanie i pozyskiwanie kredytobiorców i poręczycieli zastępczych
  • negocjacje dotyczące warunków spłaty zadłużenia
  • przygotowywanie i sprawdzanie materiałów do zawarcia ugody
negocjacje - 500

Negocjacje, czyli windykacja polubowna jest pierwszym środkiem, po który należy sięgnąć w przypadku konieczności wyegzekwowania należności, jest windykacja polubowna. Polega ona na przeprowadzeniu z dłużnikiem negocjacji w celu nakłonienia go do spłaty długu. W tym celu może zostać zaproponowane rozłożenie należności na raty. Ustalenie terminów spłat poszczególnych transz ma w efekcie doprowadzić do całkowitej spłaty zadłużenia. Warto jednak zaznaczyć, że samodzielne próby odzyskania należności mogą zakończyć się fiaskiem, czego powodem mogą być na przykład emocje, jakie pojawiają się między kontrahentami. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty z firmy windykacyjnej, który spojrzy na całą sytuację obiektywnie.

Windykacja polubowna — negocjacje prowadzone przez Kancelarię Prawno-Windykacyjną Alfa-Grot

Opóźnianie spłaty długu zakłóca płynność finansową Twojej firmy? Szukasz sposobu na wyegzekwowanie uregulowania płatności przez dłużnika? Podejmij więc współpracę z Alfa-Grot! Mamy bowiem bogate doświadczenie w przeprowadzaniu negocjacji z dłużnikami w celu odzyskania należności. Nasi negocjatorzy podchodzą indywidualnie do każdej sprawy, dbając o zachowanie właściwych relacji między kontrahentami. Celem takich negocjacji jest zrozumienie powodu zalegania z płatnością, a następnie ustalenie optymalnych warunków spłaty długu. Windykacja polubowna często pozwala odzyskać należne środki pieniężne poza drogą sądową. Zapraszamy do współpracy!

Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.