Monitoring

W czym możemy Ci pomóc?

Monitoring płatności

Jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeterminowaniu płatności, polega na stałej kontroli płatności faktur, od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty.

  • usługa ta wspomaga szereg działań prewencyjnych związanych z oceną i nadzorem płynności finansowej kontrahentów
  • stanowi część programu zwiększonej ostrożności, umożliwiając bieżącą kontrolę płynności finansowej, oraz oceny ryzyka w odniesieniu do badanej firmy
  • ciągła analiza terminów regulowania zobowiązań umożliwia wczesne wychwycenie niepokojących sygnałów o sytuacji finansowej kontrahentów
  • podejmowanie natychmiastowego kontaktu z dłużnikiem, weryfikacja i uzgadnianie sald pozwala na podjęcie szybkich decyzji w zakresie warunków udzielanego kredytu kupieckiego, lub dalszej współpracy
  • umożliwia prowadzenie bezpiecznej i zrównoważonej polityki zarządzania należności
Monitoring 500
Masz więcej pytań?

Działamy wspólnie dla Ciebie.